ชาวนาเพชรบุรี3ตำบลขอบคุณ”อลงกรณ์”และชลประทานช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาได้รวดเร็วทำไวทำจริงไม่ถึง24ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองท่าแร้งทันที

หลังจากกลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือถึงนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ร้องขอให้นำเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มการสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงคลองท่าแร้งนอกเหนือจากการสูบด้วยสถานีสูบด้วยไฟฟ้าที่ประตูน้ำท่าแร้งใเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรชาวนาในตำบลท่าแร้ง ท่าแรงออกและบางขุนไทรซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนน้ำที่จะใช้ทำนาเมื่อวานนี้(16 ม.ค.)ช่วงเย็น โดยนายอลงกรณ์ได้รับปากที่จะเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากรับหนังสือโดยสั่งการให้ชลประทานดำเนินการทันที และเพียงไม่ถึง24ชั่วโมง ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องมาติดตั้งที่ ปตร.ท่าแร้ง เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเดินเครื่องทันทีเป็นที่พอใจของกลุ่มเกษตรชาวนาใน3คำบลดังกล่าวโดยขอบคุณและขื่นชมนายอลงกรณ์และชลประทานแที่รับปากแล้วแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสมคำร่ำลือว่าทำได้ไวทำได้จริง.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *