เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED – ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่
“Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ
เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน

เมื่อพูดถึงสะเต็มศึกษา หลายคนอาจรู้สึกว่าไกลตัวและจับต้องได้ยาก แต่ความจริงแล้วองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นแฝงอยู่รอบตัวทั้งในด้านการดำเนินชีวิต รวมถึงในโลกการทำงานจริง ยิ่งถ้าเหล่าเยาวชนได้ติดอาวุธด้านสะเต็มศึกษามากขึ้นเท่าไร ประตูแห่งสายอาชีพก็จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น เชฟรอนและศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ได้เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สานต่อโครงการ STEM Career Academies ภายใต้ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ผนึกกำลังพันธมิตร ไทยพีบีเอส เปิดตัวรายการสารคดีผสมเรียลลิตี้ใหม่ในชื่อ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” ครั้งแรกของการนำเสนอประเด็นด้านสะเต็มศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติอาชีพจริง โดยได้พาเหล่าเยาวชนเปิดประตูออกจากห้องเรียนไปสัมผัสประสบการณ์ในสายอาชีพที่ใฝ่ฝันพร้อม Trainer ที่จะมาเป็น Role Model ชี้แนวทางสู่เส้นทางอาชีพนั้นๆ โดยผู้ชมสามารถติดตามเส้นทางพิชิตฝันของเยาวชนได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 -19.30 น.ผ่าน ALTV ช่อง 4 โดยสามารถรับชมตัวอย่างรายการได้ที่

https://www.facebook.com/CareerAcademies.tv/videos/576608284305587/

เพราะโลกแห่งการทำงานจริง ต่างเต็มไปด้วยหลายสิ่งที่โรงเรียนอาจไม่ได้สอน ดังนั้น รายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน จึงได้พาผู้ชมไปติดตามเส้นทางฝันของตัวแทนเยาวชนกับการฝึกงานจริงใน 5 สาขาอาชีพที่จะเป็นเทรนด์ของตลาดในอนาคต ตั้งแต่อาชีพกลุ่ม Hospitality and Culinary เช่น เชฟ และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ, กลุ่ม Healthcare and Wellness เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, กลุ่ม Information Technology เช่น นักพัฒนา Software, กลุ่ม Smart Agriculture เช่น Smart Farmer และกลุ่ม STEM Teaching Profession เช่น ครูสอนวิชาสะเต็มศึกษา ซึ่งในแต่ละตอนได้แฝงความสำคัญของสะเต็มศึกษาที่อยู่ในทุกย่างก้าวของการทำงานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาพัฒนานวัตกรรมต่างๆ พร้อมเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับ Trainer ของแต่ละกลุ่มอาชีพ อาทิ เชฟฮูโต๋ –             เชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ จากรายการ Top Chef Thailand และคุณศศิกานต์ เพิ่มสุขทวี และ คุณพัชริด พันธุมาศ Graphic designer and food stylist ของ Krua.co ซึ่งรายการดังกล่าวดำเนินการผลิตโดย บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัดโดยมีคุณปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดรายการ

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ   และผลิต จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการต่อยอดโครงการดังกล่าวว่า “เราเชื่อเสมอว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาพลังคนโดยการบูรณาการด้านสะเต็มศึกษาถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะเป็นโอกาสแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ซึ่งเชฟรอนได้มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษามาตลอดภายใต้โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โดยการเปิดตัวรายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน ที่ร่วมกับไทยพีบีเอส และ SEAMEO STEM-ED ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคมวงกว้าง เพื่อผลักดันการบูรณาการด้านสะเต็มศึกษาเข้ากับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในโลกการทำงานสายอาชีพที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติได้มีโอกาสเลือกเดินตามเส้นทางที่ใฝ่ฝันมากขึ้น ไปจนถึงได้นำทักษะเหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป”

ปัจจุบันทักษะด้านสะเต็มศึกษา ถือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก แต่ในประเทศไทยยังค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นบทบาทของสะเต็มศึกษาจึงสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ดร.กฤษฎ์ชัย  สมสมาน ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเข้าสู่ระดับนโยบายของประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการพร้อมลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้เยาวชน ได้ค้นพบความชอบของตนเองและหาตนเองเจอได้เร็วขึ้น โดยในครั้งนี้เราได้ร่วมกับพันธมิตรเพื่อผลิตรายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและให้ผู้ชมรายการได้เห็นโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ มองเห็นเส้นทาง

การต่อยอดสายอาชีพด้านสะเต็มที่มากกว่าที่เคยรู้จัก รวมถึงช่วยลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน เพื่อช่วยให้เยาวชนก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอาชีพในอุตสาหกรรม S-Curve ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน”

แน่นอนว่าการที่เราจะยกระดับการสื่อสารเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคมได้นั้น จำเป็นต้องมีสื่อกลางที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย ด้าน นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา  ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่มอบพื้นที่ออกอากาศให้รายการ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทย โดยไทยพีบีเอสได้เปิดช่องการศึกษา ALTV         ทีวีเรียนสนุก ที่มีภารกิจสำคัญคือเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่สังคมไทยและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ      บูรณาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงยุคโควิด-19 นอกจากการเรียนการสอนทั่วไปแล้ว เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษาที่จะตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต ดังนั้นรายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน จะเป็นอีกหนึ่งประตูที่จะเปิดเส้นทางของสายอาชีพมากมายและสร้างแรงบันดาลใจด้านสะเต็มศึกษาให้ผู้ที่รับชมได้สนใจและเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์การเรียนรู้แบบบูรณาการรวมถึงการต่อยอดสายอาชีพมากขึ้น เพื่อต่อยอดระบบการศึกษาไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

รายการ Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน นำเสนอทั้งหมด 22 ตอน โดยผู้ชมสามารถร่วมติดตามเส้นทางพิชิตฝันที่เป็นจริงได้ของเหล่าเยาวชนทุกวันอาทิตย์ ผ่าน ALTV ช่อง 4 โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.altv.tv/CareerAcademies

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *