BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย
ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE
สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางสาวภัทรภร ศรีนิลรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ให้แก่นางสาวนารี ท่าพิมาย ณ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *