สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดงานเปิดตัวหลักสูตร “AAM by MFU รุ่นที่ 1 ระยะสั้น 7 สัปดาห์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร  “Anti-Aging and Wellness Management by Mae Fah Luang University รุ่นที่ 1” (AAM by MFU รุ่นที่ 1) หลักสูตรอบรมสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้าน Anti-Aging และ Healthcare & Wellness Business Management ระยะสั้น 7 สัปดาห์ พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ภญ.อารยา สาริกะภูติ ประธานหลักสูตร เดวิด กิ๊บสันมอร์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด และผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ. โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *