แม็คโคร จับมือกองทัพเรือ เปิดรับสมัครงานให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการ
เดินหน้านโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ”

แม็คโคร ร่วมกับ กองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานและฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ นำโดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร (ที่ 7 จากซ้าย) และนางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมทีมงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดรับตำแหน่งงานในแม็คโคร ทั่วประเทศ สร้างโอกาสให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการมีรายได้มั่นคง โดยมี พลเรือเอกโกวิทย์ อินพรหม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี นับเป็นการสานต่อนโยบาย แม็คโคร สร้างงานสร้างอาชีพ มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างแรงงาน พร้อมกับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *