ครอบครัวตันนิรันดร มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครอบครัวตันนิรันดร มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *