ประธาน ธพว. มอบนโยบายการทำงาน ปี 2566
ขับเคลื่อน MIND ใช้หัวและใจ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมมอบนโยบายการทำงานปี 2566 แก่ ธพว. โดยให้แนวทางทำงานสอดคล้องกับนโยบาย “MIND ใช้ หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *