BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย
ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE
สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางจันทร์จิรา มะลิต้นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกนายอโนทัย ส่องประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานฉะเชิงเทรา และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE: การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ให้แก่  นายสำราญ  มีคุณ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *