ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดำเนินการติดตั้งระบบหมอกจับป้องกันฝุ่น เพื่อให้ละอองไอน้ำขนาดเล็กกระจายไปในอากาศ ซึ่งจะช่วยลดและบรรเทาปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณสะพานลอยด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ตลอดทางเดิน และจุดบริการรอรถสาธารณะ ทั้งนี้ยังคงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลูกค้า

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *