เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบเงินบริจาคแก่ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ  “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 8 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ นาวาเอกหญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พร้อมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็น รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการหรืออาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคม ของเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการดำเนินโครงการ เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนนี้รวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *