AA&P ลงสนามปั้น IPO Business Unit
พร้อมให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเต็มรูปแบบ
จ่อดันบริษัทเข้าทั้ง SET mai และ LiVEx

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมลงสนาม IPO Business Unit ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งการจดทะเบียนเข้า SET mai และ LiVEx สนับสนุนบริษัทขนาดกลางและเล็กให้เติบโตผ่านตลาดทุน พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบด้านตลาดทุนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

คุณพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมพร้อมบุกธุรกิจ IPO ผลักดันบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง SET mai และ LiVEx

“ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการระดมทุนผ่านตลาดทุนกันมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนคุ้นเคยคือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO (Initial Public Offering) เพราะเดิมส่วนมากผู้ประกอบการมักจะใช้เงินทุนของตนเองหรือกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในการดำเนินธุรกิจ แต่เมื่อธุรกิจเริ่มมีการขยายตัว การใช้เงินทุนจากแหล่งดังกล่าวอาจมีข้อจำกัด เช่น จำนวนเงิน ระยะเวลาในการกู้ยืม หรือเงื่อนไขในการกู้ยืมที่เพิ่มมากขึ้น” 

“การทำ IPO จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่สนใจ นอกจาก IPO จะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินทุนจากการกู้ยืมเพียงแหล่งเดียวแล้ว ยังให้ประโยชน์อื่นๆ กับผู้ประกอบการอีกหลายข้อ  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสมดุลให้กับโครงสร้างเงินทุนของกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนช่วยปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัวไปสู่ธุรกิจที่ได้รับการบริหารอย่างมืออาชีพ  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อกิจการมีการขยายตัวและเติบโตได้เต็มศักยภาพ ก็ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีขีดความสามารถสูงขึ้นอีกด้วย” คุณพรพุทธกล่าว

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในอีก 3 ถึง 4 ปีข้างหน้านั้น บริษัทฯ จะยังคงจะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ AA&P ที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ด้วยจุดแข็งของบริษัทฯ  ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  

AA&P พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินในการสนับสนุนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตผ่านตลาดทุน เราตระหนักเป็นอย่างดีถึงประโยชน์ของการระดมทุนในตลาดทุนต่อกิจการ และตั้งใจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จนสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้อย่างยังยืน

AA&P พร้อมให้บริการทุกด้านในตลาดทุน ด้วยบุคลากรมืออาชีพของเรา ภายใต้แนวคิด Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อแบ่งปันการเติบโตร่วมกันสำหรับทุกคน รวมถึงเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้มีความรู้ทางการเงิน มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสในการผลักดันให้ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนไทย” คุณพรพุทธ กล่าวทิ้งท้าย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.advisory-alliance.com 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *