ชิงชนะเลิศ หลักสูตร STEM2 เรื่อง “ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้า”

Green Share!

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมการประกวด หลักสูตร STEM2  เรื่อง “ถ้าพรุ่งนี้…ไม่มีไฟฟ้า”  การพูดเชิงสร้างสรรค์ ElectricTalk หัวข้อ “เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร” ระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมี นายศิริวัฒน์ เจ็ดสี (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ผศ.ดร.จรรยา ดาสา(ที่ 2 จากซ้าย) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ดร.พินิจ ขำวงษ์ (ซ้ายสุด) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มศว ให้การต้อนรับ โดยทีมชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ ทีม Electric Girls จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *