ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน 3C มุ่งบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2578

Green Share!

ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Tata Communications) ผู้ให้บริการระบบนิเวศดิจิทัลระดับโลก ประกาศความมุ่งมั่นในการทำให้การดำเนินงานของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ทั่วโลก ปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2578 โดยเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2566 นี้ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ มุ่ง “ลงทุนให้กับโลกของเรา” เพื่อเร่งและยกระดับความพยายามเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้โลกใบนี้

ในการนี้ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ขออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ผ่านแผน 3C อย่าง

  • Climate Action (รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและนำมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน* ภายในปีการเงิน 2573 และบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์** ภายในปี 2578
  • Customer GHG Savings (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลูกค้า) โดยพัฒนาและส่งมอบโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ด้วยโซลูชัน IoT บริการสื่อและความบันเทิง คลาวด์ แพลตฟอร์มความร่วมมือทางธุรกิจ ช่วยให้ซัพพลายเชนของลูกค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการนี้ ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าบริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ 20X ภายในปีการเงิน 2570 (X คือการปล่อยมลพิษตามขอบเขต 1 และ 2* ของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์)
  • Circular Economies in India (เศรษฐกิจหมุนเวียนในอินเดีย) โดยใช้โซลูชัน IoT ของตนเอง ซึ่งรวมถึงมาตรวัดอัจฉริยะ เพื่อติดตามการใช้น้ำและการรั่วไหลแบบเรียลไทม์ในสาธารณูปโภคหลัก ๆ ตลอดจนการกักเก็บน้ำฝน และเพิ่มการรีไซเคิลน้ำและของเสียทั่วทั้งอาณาเขตหลักของบริษัทฯ ในอินเดีย ในการนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้น้ำจืดลง 20% ภายในปีการเงิน 2573 (เทียบกับปีการเงิน 2563) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้ขยะที่ฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2570 ในอินเดีย โดยขยะจะถูกนำมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือไม่ก็ใช้ทำปุ๋ยหมัก

“ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา โดยเรามุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับระบบนิเวศของเรา” เอ เอส ลักษมีนารายานัน (A.S Lakshminarayanan) กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ กล่าว “เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ของเราสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบของเราในการคิดค้น ผสานรวม และเสริมศักยภาพด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมและยั่งยืน เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อให้โลกเติบโต ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นวิวัฒนาการทางสังคมและการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ”

ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ เป็นผู้นำโดยเป็นที่เชื่อใจและใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อช่วยสร้างโซลูชันที่ยั่งยืน ผลกระทบที่ยืดหยุ่น และระบบนิเวศที่ปลอดภัย โดยมีกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) และกลยุทธ์ความยั่งยืนของทาทา กรุ๊ป (Tata Group Sustainability Strategy) ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าที่ทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกัน

อ่านแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จของบริษัทในการส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (ESG) ได้ที่นี่

* ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ว่านี้ประเมินจากการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 การปล่อยในขอบเขตที่ 1 หมายถึงการปล่อยโดยตรงจากแหล่งที่เป็นเจ้าของหรือควบคุม เช่น การปล่อยมลพิษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ส่วนการปล่อยในขอบเขตที่ 2 หมายถึงการปล่อยทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้าที่ซื้อมา เช่น ไฟฟ้ากริด

** เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์เกี่ยวข้องกับขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และขอบเขต 3 โดยขอบเขต 1 และขอบเขต 2 มีความหมายตามที่ระบุไว้ด้านบน ส่วนขอบเขต 3 หมายถึงการปล่อยทางอ้อมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชน การเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นต้น


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *