ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคุณอดิศักดิ์ บางโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food Good Taste”

Green Share!

ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคุณอดิศักดิ์ บางโม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food Good Taste” ยกระดับให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ที่ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารและเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *