“แลนดี้โฮม” ก่อตั้ง Precast Solution Centerพร้อมให้บริการ และต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเป็นผู้นำด้าน Precast

Green Share!

แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 เร่งเครื่องแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ด้วยเงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาท จัดตั้ง “Precast Solution Center” ภายใต้ชื่อบริษัท โนวา โมดูลา จำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตเสา คาน บันได สำเร็จรูป โดยต่อยอด ‘NOVA System’ นวัตกรรมการก่อสร้างเฉพาะของแลนดี้ โฮม ที่คิดค้นและพัฒนามาจากเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับการสร้างสะพานหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ สำหรับการผลิตเสา คาน บันไดสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน ก่อนนำมาประกอบในที่ดินของลูกค้า 

โดยบริษัท โนวา โมดูลา จำกัด ผู้ผลิตเสา คาน บันไดสำเร็จรูปในชื่อ “C-BEAM” แสดงให้เห็นคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน ก่อนนำมาประกอบบนที่ดินของลูกค้า โดยที่ส่วนของผนังบ้าน ยังคงเป็นการก่ออิฐฉาบปูนหรือการใช้ผนังเบาสำเร็จรูป หรือผนังนวัตกรรมอื่น ๆ มาสร้างได้ เป็นการบูรณาการก่อสร้างที่นำข้อดีของทั้งคอนกรีตสำเร็จรูปและการก่ออิฐฉาบปูนรวมเข้าไว้ด้วยกัน 

นอกจากนี้ บริษัท โนวา โมดูลา จำกัด ยังชูจุดเด่นหลักของผลิตภัณฑ์ คือ

1. ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าในเรื่องความรวดเร็วในการก่อสร้าง และตัดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

2. บริการติดตั้งชิ้นส่วนเสา คาน บันไดสำเร็จรูป แบบครบวงจร และยังช่วยเพิ่มเรื่องความรู้จากการก่อสร้างด้วยระบบ Precast 

3. มีการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น การพัฒนา Joint (ข้อต่อ) แบบ Hybrid (Wet Joint และ Dry Joint) เพื่อให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหว และตัวอาคารที่มีระยะยื่นที่มากขึ้นได้

4. ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการหล่อโครงสร้างในพื้นที่ ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เป็น Waste จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Vintage style photo of construction workers are installing steel rods in reinforced concrete beam

นอกจากบริษัท โนวา โมดูลา จำกัด จะจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับปริมาณงานของบริษัทแลนดี้ โฮม แล้ว ยังตั้งเป้าที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มอสังหาบ้านจัดสรรรายเล็กและรายใหญ่ กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านอื่น ๆ และกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไปอีกด้วย โดยวางแผนขยายกำลังการผลิตและขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคที่มีความต้องการ เสา คาน บันไดสำเร็จรูป โดยมีการลงทุนสร้างโรงงานที่นำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตให้เป็น Automation เพิ่มมากขึ้น และยังมุ่งเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้าน Precast หรือ “Precast Solution Center” และมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาร่วมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปด้วยกัน


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *