ไลออนเดลบาเซล เผยแพร่รายงานความยั่งยืนปี 2565 ภูมิใจผลการดำเนินงานคืบหน้าอย่างรวดเร็ว

Green Share!

LyondellBasell 2022 Sustainability Report (PRNewsfoto/LyondellBasell Industries)

ไลออนเดลบาเซล ( LyondellBasell) (NYSE: LYB) ผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในหัวข้อ ปลดล็อกความเป็นไปได้ (Unlocking Possibilities) เพื่อเป็นการทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2565 โดยมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในการกำจัดขยะพลาสติกให้หมดไปจากสิ่งแวดล้อม การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมสังคมให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  • เร่งส่งเสริมการหมุนเวียนและการปล่อยคาร์บอนต่ำผ่านแนวคิดริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการรีไซเคิลพลาสติกทั่วโลก เพื่อตอบสนองความปรารถนาของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ยั่งยืนมากขึ้น
  • เร่งบรรลุเป้าหมายระหว่างกาลภายใต้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2573 โดยอิงหลักวิทยาศาสตร์และความตกลงปารีส (Paris Agreement) ด้วยการเพิ่มเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ให้ได้ 42% และกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3) ให้ได้ 30% เมื่อเทียบกับเส้นฐานปี 2563
  • ส่งเสริมสังคมให้เจริญรุ่งเรือง โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ตลอดจนเดินหน้าสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน

“ปัจจุบัน การแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและการหมุนเวียนมีความจำเป็นยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา และในช่วงหนึ่งปีแรกที่ผมทำงานกับไลออนเดลบาเซลนั้น เราได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อยกระดับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา และเร่งให้เกิดความคืบหน้าตามพันธสัญญาที่เราให้ไว้ เรามองเห็นโอกาสในการสร้างคุณค่าจากการกระทำของเรา และเราพร้อมแล้วที่จะปลดล็อกความเป็นไปได้สู่อนาคตคาร์บอนต่ำและยั่งยืนมากขึ้น” คุณปีเตอร์ วาแนคเกอร์ ( Peter Vanacker) ซีอีโอของไลออนเดลบาเซล กล่าว

ในปี 2565 ไลออนเดลบาเซลมีความก้าวหน้าสำคัญในด้านความยั่งยืน ดังนี้

  • เปิดตัวโครงการรีไซเคิลขยะพลาสติก 4 โครงการ ตลอดจนลงทุนเพื่อเพิ่มการรีไซเคิลเชิงกลและเพิ่มการเข้าถึงวัตถุดิบผ่านการคัดแยกขั้นสูง
  • ผลิตและจำหน่ายพอลิเมอร์รีไซเคิลและพอลิเมอร์หมุนเวียนมากกว่า 175,000 เมตริกตัน นับตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้แบรนด์เซอร์คูเลน (Circulen) ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าตามความมุ่งหมายของบริษัทในการผลิตและจำหน่ายพอลิเมอร์รีไซเคิลและพอลิเมอร์หมุนเวียนอย่างน้อย 2 ล้านเมตริกตันต่อปีภายในปี 2573
  • ลงนามในสัญญาซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส่งผลให้เราบรรลุกว่า 50% ของเป้าหมายการจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดภายในปี 2573 และเมื่อรวมกับข้อตกลงที่ลงนามเพิ่มเติมในปีนี้ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายไปแล้ว 70%
  • จัดการฝึกอบรมรวมกันมากกว่า 17,000 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก นอกจากนี้ 40% ของพนักงานที่รายงานตรงต่อซีอีโอยังเป็นผู้หญิงอีกด้วย
  • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน ( TRIR) อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 0.12 ซึ่งติดอันดับท็อป 10 ในภาคการผลิตปิโตรเคมี
  • มีชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัย 5 ล้านชั่วโมง ณ ไซต์งาน 4 แห่ง และมีชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัย 1 ล้านชั่วโมง ณ ไซต์งาน 21 แห่ง

“เรามุ่งมั่นที่จะมอบความโปร่งใสและแสดงให้เห็นว่าเราทำประโยชน์อย่างไรในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์” คุณวาแนคเกอร์กล่าวทิ้งท้าย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในหัวข้อ ปลดล็อกความเป็นไปได้ ที่เว็บไซต์ https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *