โอซีซี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

Green Share!

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *