เทศกาลอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก

Green Share!

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต หรือเชฟบุ๊ค Influencer ด้านอาหาร ร่วมกันแถลงข่าว “เปิดฤดูกาลเทศกาลอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.

ชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารในช่วงไฮซีซั่นของภาคตะวันออก ตามคอนเซปต์ “สบ๊าย สบาย ภาคตะวันออก” เสนอ สบ๊าย สบาย สายกิน เที่ยวไปกินไป สบายพุง เพื่อผลักดันสินค้าทางการตลาด 5 F ได้แก่ F-Food เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มอัตราวันพักค้าง (OR) ในพื้นที่
สร้างการรับรู้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ลดการกระจุกตัวในวันหยุด และเพื่อกระจายการท่องเที่ยวอย่างสมดุลในพื้นที่ภาคตะวันออก นำไปสู่การสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นพิเศษผ่าน 6 สำนักงาน ททท. เพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *