การเคหะแห่งชาติ ขยายเวลาโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” อีก 3 เดือนคัดสรรทำเลดีทั่วประเทศกว่า 6,000 หน่วย เริ่มเพียง 40 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค.66

Green Share!

การเคหะแห่งชาติ ขยายระยะเวลาโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” อีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จากเดิมหมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2566 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางทั่วประเทศสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ห้องเช่าราคาพิเศษทั่วประเทศ ที่การเคหะแห่งชาติ นำมาจัดโปรโมชันมอบเป็นของขวัญให้ประชาชน ประกอบด้วย โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 22 โครงการ 2,697 หน่วย และโครงการในส่วนภูมิภาค จำนวน 57 โครงการ 3,434 หน่วย รวม 79 โครงการ 6,131 หน่วย ยกเว้นโครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านพระรามสี่พลัส ดินแดง โครงการเคหะชุมชนพัทยา ระยะ 2 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพังงา กาญจนบุรี สมุทรปราการ (บางพลี) และลพบุรี ระยะที่ 1 ไม่เข้าร่วมโปรโมชันพิเศษนี้ ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,200 บาท และ 1,500 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 40 และ 50 บาท

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า การจัดโปรโมชันห้องเช่าราคาพิเศษมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยผู้เช่าจะต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าไม่ต้องจ่ายเงินประกันค่าเช่าและค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำประปาอีกด้วย ระยะเวลาสัญญาเช่า 8 เดือน ( 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2566) กำหนดให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา ขนาดครอบครัวไม่เกิน 4 คน/ห้อง

ผู้สนใจสามารถเข้ามาทำสัญญาเช่าที่สำนักงานเคหะจังหวัดพื้นที่ สิ้นสุดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “การเคหะแห่งชาติ”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *