STOWER เร่งเครื่อง รับรู้รายได้ให้เช่าสถานีเทเลคอมทั้งหมด 40 สถานีภายในไตรมาส 2 พร้อมเพิ่มช่องทางรายได้จากธุรกิจเทเลคอมในปี 2566

Green Share!

ทั้งด้าน อุปกรณ์ Internet และ In-Building Solutions รวมถึงการใช้ Drone และ AI สำหรับ Telecom Tower Audit and Inspection เป็นรายแรกในฟิลิปปินส์

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สกาย ทาวเวอร์ หรือ STOWER เปิดเผยว่า ตามที่ STOWER ได้ลงทุนสร้างสถานีเทเลคอมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telco) กำหนดพื้นที่มาให้ในสถานีชุดแรก บริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้แล้วบางส่วนในไตรมาสแรก มีเพียงบางสถานีที่ต้องรอการเชื่อมต่อไฟฟ้าถาวร (Permanent Power Connection) จากหน่วยงานท้องถิ่นนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อว่าจะรับรู้รายได้ค่าเช่าทั้งหมด 40 สถานีในไตรมาส 2 นี้  

นอกจากธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอมกับผู้ให้บริการมือถือแล้ว บริษัทยังได้เดินหน้าการทำตลาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตลาด Broadband Internet ทั้ง Router CPE และ ONT ที่จะนำไปให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการ Internet ทดสอบและใช้ในการติดตั้งให้กับผู้ขอติดตั้ง Internet รายใหม่ ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นรวมในประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ 1 ล้านรายต่อปี  โดยในปัจจุบันอยู่ในระหว่างนำอุปกรณ์แต่ละรุ่นไปทดสอบ และจะได้หารือกับลูกค้าด้านปริมาณและเงื่อนไขในการซื้อขาย คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาส 3 นี้

ล่าสุด บริษัทได้หารือกับบริษัท Telco เพิ่มเติมในการทำธุรกิจด้าน In-Building Solutions (IBS) ซึ่งจะเป็นลักษณะการลงทุนระบบส่งสัญญาณในอาคารที่มีสาย Fiber พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณและให้เช่าระบบดังกล่าวกับ Telco ซึ่งจะมีการหารือทั้งอาคารใหม่และอาคารที่มีระบบอยู่แล้ว โดย Business Model จะคล้ายกับธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม (TowerCo) ในระยะยาวที่ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันอยู่ 

ส่วนธุรกิจที่นำเทคโนโลยีทีทันสมัยมาให้บริการ คือ การนำ Drone ขึ้นบินและนำข้อมูลมาประมวลผลด้วย AI Technology เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นโมเดลเสมือนจริง (Digital Twin) ในรูปแบบดิจิทัล โดยสามารถนำข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องไปวิเคราะห์ ในด้าน Tower Audit and Inspection ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น  ซึ่งข้อมูลจาก AI นี้จะเป็นทั้งภาพ 3D-Graphic เสมือนจริงและแสดงข้อมูลที่สำคัญต่างๆให้ลูกค้าได้ทราบ อาทิ ความสูงของเสา จำนวนอุปกรณ์  ขนาด รุ่น สภาพของอุปกรณ์สื่อสารและเสาเทเลคอม

ทั้งนี้ บริษัทได้มีบุคลากรที่มีใบอนุญาตให้ทำการบิน Drone เพื่อให้บริการดังกล่าว และได้รับออเดอร์เบื้องต้นในบริการดังกล่าวแล้วกว่า 400 สถานี ซึ่งนับว่าเป็นการให้บริการบินและประมวลผลข้อมูลด้าน Tower Audit เชิงพาณิชย์รายแรกในประเทศฟิลิปปินส์


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *