กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Green Share!

นางชินนาฏ คุณเจริญ
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

นางกุลกัญญา ทุมเสน
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นายณฐภัทร สังข์เฉย
อดีต ผอ.กจค.1 ฝจค. ในฐานะ
ประธานชมรมพลังออฟโรด
ทางด่วนสู้ภัย สมาคมสโมสร
พนักงานกทพ.

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง กทพ.
ร่วมกับสมาชิกชมรมพลังออฟโรดทางด่วนสู้ภัย ฯ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

โดย กทพ.ร่วมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงประกอบเลี้ยง ชุดกีฬาและอุปกรณ์การศึกษา มอบให้กับนักเรียนและคุณครู ศกร.ตชด. บ้านไกรเกรียง

ต่อมาคณะผู้บริหาร กทพ. ร่วมพิธีตั้งเสาเอกและเทปูน การก่อสร้างโรงประกอบเลี้ยง

ในขณะที่ ชมรมพลังออฟโรดสู้ภัย สพ.กทพ. ได้จัดกิจกรรมสอน CPR
โดยใช้เครื่อง AED และให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนพาน้องๆนักเรียนเล่นกีฬามหาสนุก และจัดกิจกรรมฉายหนังให้น้องดู

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
นายศักรินทร์ ทุมเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กทพ.

ทั้งนี้ ผู้บริหารและข้าราชการจาก
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนอีกด้วย


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *