ณิศรา ถกลศรี ผู้บริหารไฟแรงแห่ง นีโอ คอร์เปอเรท เตรียมแผนดึงเทรนด์ Gig Economy เข้ามาใช้ให้องค์กรได้สัมผัส Talent ใหม่ๆ เสริมทัพให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด

Green Share!

รับกระแสการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในโลกใหม่ ณิศรา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ ผู้บริหารไฟแรงแห่ง นีโอ คอร์เปอเรท ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ ไฟน์ไลน์, ดีนี่, บีไนซ์, ทรอส ฯลฯ พร้อมสร้างทีมเวิร์คที่ทำให้พนักงานทุกคนเห็นเป้าหมายและผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน เตรียมแผนดึงเทรนด์ Gig Economy เข้ามาใช้ให้องค์กรได้สัมผัส Talent ใหม่ๆ เสริมทัพให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดด


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *