สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ แถลงข่าวเปิดกิจกรรม “สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566” และจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ คุณนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.นพ ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมแถลงข่าว โถงชั้น M  อาคารัตนวิทยาพัฒน์  เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *