ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Coway ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CSA

Green Share!

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของ Coway ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านคุณสมบัติของ CSA เพื่อรองรับการทดสอบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

Coway Co., Ltd. (โคเวย์) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งได้รับการขนานนามว่า “Best Life Solution Company” ประกาศในวันนี้ว่า สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology Research Institute) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Coway ในกรุงโซล ได้รับการรับรองการทดสอบโดยมีผู้เฝ้าดู (Witnessed Manufacturer’s Testing for Certification หรือ WMTC) จาก CSA ส่งผลให้ Coway กลายเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CSA อย่างเป็นทางการ

CSA Group เป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งยกระดับความปลอดภัย ประโยชน์ต่อสังคม และความยั่งยืน โดยเป็นผู้นำในการพัฒนามาตรฐานของอเมริกาเหนือ และเป็นผู้นำในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ทั่วโลก นอกจากนี้ CSA Group ยังเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (NRTL) ในสหรัฐอเมริกา ทั้งยังได้รับการรับรองจาก Standards Council of Canada (SCC) ซึ่งเป็นกระบอกเสียงในด้านมาตรฐานและการรับรองของแคนาดา CSA Group ให้การรับรองมาตรฐาน CSA/ANSI/IEC/UL ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่า 360 ประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

CSA ประเมินขีดความสามารถในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยอาศัยเกณฑ์ประเมินที่เข้มงวด และให้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบในระดับต่าง ๆ

CSA Group ได้ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดสอบแห่งนี้ตามเกณฑ์ประเมินที่เข้มงวด โดยได้ให้การรับรอง WMTC แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Coway เพราะศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้ปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในระดับสากล ส่งผลให้ Coway ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาของตนเองได้

“การที่เราได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน CSA สะท้อนให้เห็นว่า ระบบทดสอบของ Coway ตรงตามข้อกำหนดระดับสูงสุดของโลก ซึ่งช่วยให้เราคว้ามาตรฐาน CSA ในตลาดอเมริกาเหนือมาได้อย่างรวดเร็ว” ปาร์ค ชาน-จอง (Park Chan-Jeong) หัวหน้าสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของ Coway กล่าว “ในอนาคตข้างหน้า เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ให้ลูกค้าของเราต่อไป พร้อมยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในฐานะห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองความปลอดภัยในระดับสากล”

นอกเหนือจากการรับรองมาตรฐาน CSA แล้ว สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของ Coway ยังได้รับการยกย่องจากหน่วยงานรับรองแห่งอื่น ๆ ในเรื่องความสามารถด้านการทดสอบและวิเคราะห์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบจาก TÜV SÜD, การรับรองผู้ให้บริการทางเทคนิค (TSP) จากสถาบันคุณภาพน้ำ (WQA), การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบระดับนานาชาติจากโครงการรับรองห้องปฏิบัติการของเกาหลี (KOLAS) และการรับรองมาตรฐานหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *