ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คเรียนพิจารณาภาพข่าวศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ มอบถุงเท้า จำนวนกว่า 1,400 คู่ ให้กับโรงเรียนพื้นที่ในจังหวัดน่าน

Green Share!

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ขอเป็นส่วนนึง เพื่อสร้างความสุขเล็กๆ ส่งต่อให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล 

โดยมอบถุงเท้า จำนวนกว่า 1,400 คู่ ร่วมกับโครงการ “ฟันดี ตาดี” มอบให้กับโรงเรียนพื้นที่ในจังหวัดน่าน 


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *