เจเอ โซลาร์ คว้าตำแหน่งซัพพลายเออร์โมดูล “ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม” จากพีเวล เป็นครั้งที่ 8

Green Share!

เมื่อไม่นานมานี้ พีวี เอโวลูชัน แล็บส์ หรือ พีเวล (PV Evolution Labs หรือ PVEL) ห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระที่เชื่อถือได้ในระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ปลายน้ำ ได้เปิดเผย “คะแนนความน่าเชื่อถือของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ประจำปี 2566” (2023 PV Module Reliability Scorecard) ซึ่งผลปรากฏว่า เจเอ โซลาร์ (JA Solar) ได้รับตำแหน่งซัพพลายเออร์โมดูล “ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม” (Top Performer) เป็นครั้งที่ 8 อันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูงของบริษัท

สำหรับการประเมิน “ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม” นั้น อ้างอิงจาก “การทดสอบคุณสมบัติของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์” (Photovoltaic Module Qualification Program หรือ PQP) ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา โดยพีเวลได้ดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดยิ่งกว่ามาตรฐานไออีซี (IEC) ด้วยการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มข้น 6 การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ (TC600), การทดสอบความร้อนชื้น (DH2000), การทดสอบความเค้นเชิงกล (MSS), การทดสอบการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสง (LID) + การเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (LeTID) และการทดสอบประสิทธิภาพ PAN (PAN Performance) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครอบคลุม เมื่อเทียบกับการทดสอบพื้นฐานทั่วไปแล้ว การทดสอบ PQP มีความเข้มงวดกว่าทั้งในแง่ของเงื่อนไขและความต่อเนื่องของการทดสอบ ดังนั้น การทดสอบแต่ละครั้งจึงเป็นข้อมูลอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมดูลในการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดี ผลการทดสอบที่เป็นมืออาชีพ ยุติธรรม และเปิดเผยต่อสาธารณะนี้ ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนและนักพัฒนาโครงการในการเลือกโมดูลคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือในระยะยาวของโมดูล

เจเอ โซลาร์ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ทำให้เจเอ โซลาร์ ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้ใช้ทั่วโลก นับเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เจเอ โซลาร์ คว้ารางวัลแบรนด์เซลล์แสงอาทิตย์ยอดเยี่ยม (Top Brand PV) จากยูพีดี รีเสิร์ช (EUPD Research) ในหลายประเทศและหลายภูมิภาค เช่น ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เจเอ โซลาร์ ได้รับตำแหน่งซัพพลายเออร์โมดูล “ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม” ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงข้อได้เปรียบทางเทคนิคและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาวและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมของโมดูลแบรนด์เจเอ โซลาร์


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *