“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30”สัมผัสวิถีชีวิต 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ. ตราด

Green Share!

รับสมัคร  ผู้บริหารการศึกษา  ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในศตวรรษที่ 21  ครบทุกมิติ  ชมแนวทางการดำเนินงานจากภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาโมเดลความสำเร็จสัมผัสวิถีชีวิต 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ณ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ. ตราด ร่วมลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนรักษาสมดุลย์ธรรมชาติ ทำผลิตภัณฑ์หอย-คราฟต์ ฝึกทำทองกรอบดอกไม้ ปล่อยแมงดาทะเล พร้อมกิจกรรมการทำ Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน Interactive Board Game จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไป

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30 จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี   สำหรับผู้บริหาร  ครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ในวันเสาร์ที่ 24  – วันอาทิตย์ที่ 25  มิถุนายน  2566 ณ  ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *