ภาพข่าวงานร่วมลงนามบันทึกการร่วมมือกับทาง สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ไทย

Green Share!

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธาน งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง นายชัชชัย ผลมูล รองนายก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ไทย (TARA) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ – ประเทศไทย เป็นการผนึกกำลังรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0  พร้อมจะมาแสดงโชว์ภายในงาน Intermach 2025 โดยมี นาย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี  นายมนู เลียวไพโรจน์  มิสมากาเร็ต มา และ นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์    ร่วมงาน ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันก่อน


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *