เชฟรอนมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

Green Share!

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนสนับสนุน “โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2566” จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร (ซ้าย) นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *