ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม Group Mentor “พี่เลี้ยงการเงิน” แก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด รวม 47 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการเงิน เมื่อ 7 มิ.ย. 2566 พี่เลี้ยงการเงินได้รับความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการจัดเก็บข้อมูลแผนการเงินและฝึกทักษะให้คำแนะนำด้านการเงิน ทำให้เกิดการส่งต่อความรู้และสามารถขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไปยังบุคลากรในองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการความร่วมมือที่หลากหลายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินแก่บุคคลทั่วไป ทั้งความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาการเงิน การจัดการเงินส่วนบุคคล และความรู้ต่อยอดสู่การเป็นพี่เลี้ยงการเงิน โดยปัจจุบันมีองค์กรเข้าร่วมโครงการสะสม 635 องค์กร สร้างพี่เลี้ยงการเงินสะสม 10,832 คน องค์กรที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *