พาณิชย์จัดนิทรรศการ DEmark Show 2023 อวดผลงานดีไซน์จากทั่วประเทศ

Green Share!

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ DEmark Show 2023 งานแสดงผลงานการออกแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 572 ผลงาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry ให้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมี นายพรวิช ศิลาอ่อน (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่  (ที่ 3 จากซ้าย) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  น.ส.ประอรนุช ประนุช (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ร่วมงาน  พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “คลื่นพลังสร้างสรรค์ งานดีไซน์ไทย : Brave The Wave of Creation” โดย MS. Akiko Watanabe (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผศ.เอกรัตน์ วงศ์จริต (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บ.คราฟแฟคเตอร์ (ไทยแลนด์)  นายธีรนพ หวังศิลปคุณ (ซ้ายสุด) นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง บ. ทีนพ ดีไซน์ จก.  และ น.ส. ณัชชา โรจน์วิโรจน์ (ขวาสุด) ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บ.บลิกซ์พ็อพ จก. ณ  ICONSIAM ถนน เจริญนคร  เมื่อเร็วๆ นี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *