ภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ชวน SMEs และ Startups นำเสนอแผนธุรกิจแก่ผู้ลงทุน”

Green Share!

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดงาน LiVEx Investor Day เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งระดมทุนในตลาดทุน โดยเปิดโอกาสให้ SMEs และ Startups ที่มีศักยภาพจากหลากหลายธุรกิจ อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม บริการ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์  นำเสนอแผนธุรกิจ โดยมี ผู้ลงทุน ผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ และพันธมิตรร่วมงานกว่า 200 ราย นำไปสู่โอกาสการลงทุน และโอกาสการระดมทุน เพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-platforms.com/live-exchange


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *