ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2566

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)

  • ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. ไทยประกันชีวิต (TLI)  และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)
  • ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 8 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ (AURA), บมจ. เบทาโกร (BTG), บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW), บมจ. เอ็ม บี เค (MBK), บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP), บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC), บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) และ บมจ. ไทยประกันชีวิต (TLI)
  • ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 21 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI), บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK), บมจ. บางกอกแลนด์ (BLAND), บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH), บมจ. ดุสิตธานี (DUSIT), บมจ. จีเอฟพีที (GFPT), บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS), บมจ. น้ำตาลครบุรี (KBS), บมจ. มาลีกรุ๊ป (MALEE), บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI), บมจ. โมโน เน็กซ์ (MONO), บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE), บมจ. พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC), บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL), บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER), บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER), บมจ. ทีมพรีซิชั่น (TEAM), บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG), บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH), บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) และ บมจ. ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ (TRU)
  • ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS)
  • ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL), บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART), บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL), บมจ. แสนสิริ (SIRI), บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) และ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO)
  • ดัชนี SETTHSI มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI)
  • ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 6 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV), บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT), บมจ. การบินกรุงเทพ (BA), บมจ. เบทาโกร (BTG), บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนี
ที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2565
ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

 “SET…Make it Work for Everyone”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *