ภาพข่าว “TBN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

Green Share!

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอพร้อมด้วย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่นร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น  ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TBN”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *