บิ๊กซี ชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมโครงการ”
บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย” เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ปีที่ ๒
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท

Green Share!

บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย เชิญชวนน้องๆ เยาวชน อายุ ๖ – ๑๙ ปี ส่งคลิปวิดีโอ บรรเลงดนตรีไทย ร่วมการแข่งขันการแสดงดนตรีไทย ปี ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๔๐,๐๐๐บาท สมัครได้แล้ว วันนี้ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโครงการ “บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย” เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ปี ๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรีไทย ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนไทย มีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๔๐,๐๐๐บาท ส่งผลงานรอบคัดเลือก ตั้งแต่ วันนี้จนถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ รายการ ๒ รุ่น คือ 

  • รายการเดี่ยว รุ่น Intermediate อายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี และ รุ่น Senior อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๙ ปี แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ประเภทเครื่องดนตรี ได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า โดยอนุญาตให้มีเครื่องประกอบจังหวะไทยได้ ๑ ท่าน
  • รายการคู่ รุ่น Intermediate อายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี และ รุ่น Senior อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๙ ปี 

(ผู้ประกวดสามารถเลือกเครื่องดนตรีไทยประเภทใดก็ได้ มาบรรเลงจับคู่กันโดยไม่จํากัดประเภทเครื่องดนตรี) 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถสมัครและส่งคลิปการบรรเลงดนตรีไทย เพลงไทยอิสระเพลงใดก็ได้ ความยาว ไม่เกิน ๔ นาที ผ่านช่องทางออนไลน์ (QR code) อัพโหลดคลิปการบรรเลงดนตรีไทยผ่าน Youtube หรือ Google Drive 

รอบคัดเลือก: ผู้เข้าแข่งขัน ส่งคลิปการบรรเลงดนตรีไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

รอบชิงชนะเลิศ: คัดเลือกผู้ที่ผ่านการแข่งขันจากทั่วประเทศโดยพิจารณาให้สอดคล้องจากเครื่องดนตรีทั้งรายการเดี่ยว และ รายการคู่  

รางวัลถ้วยพระราชทาน : ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวม ๔ รางวัล ได้แก่ 

  1. ถ้วยพระราชทาน ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี 
  2. ถ้วยพระราชทาน ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๙ ปี            
  3. ถ้วยพระราชทาน ประเภทคู่ รุ่นอายุระหว่าง ๖ – ๑๒ ปี 
  4. ถ้วยพระราชทาน ประเภทคู่ รุ่นอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๙ ปี      

รางวัลชนะเลิศรายการเดี่ยว ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมได้บันทึกผลงานบรรเลงเพื่อเปิดภายในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ (ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการเดี่ยว ทุกประเภท จะต้องเข้าแข่งชิงถ้วยพระราชทานฯ ทั้ง ๒ รุ่นอายุ)

รางวัลชนะเลิศรายการคู่ ได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท ได้บันทึกผลงานบรรเลงเพื่อเปิดภายในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการเดี่ยว แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ตามการแข่งขัน ๔ ประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท 

รายการคู่แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการเดี่ยว แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ตามการแข่งขัน ๔ ประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 

รายการคู่ แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทาง QR Code

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BigCmusiccompetition 


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *