ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าซื้อขายในหลักทรัพย์ OTO

Green Share!

จากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) ในช่วงที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ข้อเท็จจริงสำหรับสภาพการซื้อขายในช่วงวันที่ 12-21 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขาย OTO  ดังนี้ 

  • ราคาปรับตัวลดลง -87.53% (จาก 16.2 บาท มาอยู่ที่ 2.02 บาท) ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 494 ล้านบาท ด้วยอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายเฉลี่ยที่ 21.69%
  • การขายในช่วงแรกกระจุกในกลุ่มบุคคลวันละประมาณ 30-50% ของปริมาณการซื้อขาย ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง หลังจากนั้นยังคงพบการขายกระจุกตัวต่อเนื่องจากการ Force Sell เป็นส่วนใหญ่
  • ขณะที่สัดส่วนการ Short Selling อยู่ที่ 0.005% ของปริมาณการซื้อขาย

(รายละเอียดการขายผ่านการ Short Selling ดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมจากข้อมูลและสถิติธุรกรรมขายชอร์ตที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

  • สัดส่วน Program trading อยู่ที่ประมาณ 1.60% ของปริมาณการซื้อขาย
  • ปัจจุบัน OTO ยังคงเป็นหลักทรัพย์ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1  

“SET…Make it Work for Everyone”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *