ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่วิชาชีพด้านการเงิน

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมเยาวชนระดับอุดมศึกษาสู่วิชาชีพด้านการเงิน ผ่านโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนิสิตนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 2,600 คน จาก 86 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เรียนรู้แบบเข้มข้นเจาะลึกการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน และรับทุน สอบผ่านหลักสูตร AISA ทั้งนี้ มีผู้ผ่านคัดเลือก 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp จัดขึ้นระหว่าง 15-18 มิ.ย. 2566 เพื่อสัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการ พร้อมเติมเต็มความรู้และพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพสายการเงิน โดยมี ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด และบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมเป็นกรณีศึกษาและให้โอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรณีศึกษา โครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคตลาดทุนเพื่อสร้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในอนาคต


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *