งานเสวนา “CEO Forum for Net Zero”

Green Share!

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กำหนดจัด งานเสวนา “CEO Forum for Net Zero” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (clock) เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” (Thailand Research Expo 2023)

ทั้งนี้ (thumbtack)ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาฯ ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsBbQ4y5bZ1UGPMZwZy7ihPLUZDq87hLp2ggWxlja5XjcPBA/viewform?pli=1 และเมื่อท่านได้ลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสำนักเลขาธิการฯ จะดำเนินการส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวไปให้ที่อีเมลของท่านที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบตอนลงทะเบียนต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแต่อย่างใด


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *