เคทีซีร่วมโชว์วิสัยทัศน์ด้านไอทีในงานเสวนา Cyber Vision 2023

Green Share!

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวุฒิชัย  เจริญผล ผู้บริหารสูงสุด สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานเสวนา Cyber Vision 2023 ในหัวข้อ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้: กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้สอดคล้องกับธุรกิจ” ร่วมกับนายถิรพันธุ์  สรรพกิจ  รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางปิยธิดา  ตันตระกูล  ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร ประเทศไทย จำกัด งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในภาคตลาดทุน ได้รับทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *