ภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ร่วมขับเคลื่อน โครงการ Care the Wild เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จ.นครราชสีมา 10 ไร่”

Green Share!

โครงการ Care the Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  (BAM) ผู้สนับสนุนการปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 60 คน  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับพันธมิตร กรมป่าไม้ และชุมชนเข้มแข็ง โดยมีอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และ ชาตรี เพชรนอก ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวง ร่วมกิจกรรม โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *