ภาพข่าว “บมจ. ศุภาลัย ปลูกต้นไม้เพิ่มผืนป่าชุมชนโคกพลวง จ.นครราชสีมา ผ่านโครงการ Care the Wild ปีที่ 2 รวม 20 ไร่

Green Share!

อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบมจ.ศุภาลัย กว่า 120 คน      นำโดย ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพันธมิตร นันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และ ชาตรี เพชรนอก ประธานคณะกรรมการและสมาชิกชุมชนบ้านโคกพลวง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า ภายใต้โครงการ Care the Wild  ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ. จักราช จ. นครราชสีมา นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ซึ่งบมจ. ศุภาลัย สนับสนุนการปลูกรวมแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 02 009 9999 


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *