เปิดตัว PRO-Thailand Network ครั้งแรก ชูหลักการ EPR จัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน

Green Share!

คณะผู้บริหารระดับสูงของ 7 บริษัทพันธมิตร นำโดย(จากซ้าย)  นายอินเยส คอร์ทเฮ้าส์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นายวิกเตอร์ หว่อง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ประจำประเทศไทย เมียนมา และลาว เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี จำกัด  นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด นางเชอริล ยง ผู้บริหารฝ่ายการตลาดกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกใต้  บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด  นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม อินโดไชน่า บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด  และนายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำนวยการด้านองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจประจำประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด    ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” (Packaging Recovery Organization Thailand Network) หรือ PRO-Thailand Network ผลักดันการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ภายใต้หลักการ EPR เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *