คัดเลือกผู้ได้รับทุน Angels Wings Thai

Green Share!

ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings คุณภรทิพย์ ปุ๋ย ไซมอน มีความภูมิใจที่จะประกาศการ คัดเลือกผู้ได้รับทุน Angels Wings Thai รุ่นต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยจำนวน 17 คนได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566 จากมูลนิธิ Angels Wings ซึ่งนับเป็นปีแรก ที่มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบให้กับนักเรียนในประเทศไทย นอกจากนี้ คุณภรทิพย์ ปุ๋ย ไซมอน ยังจะมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไทย-อเมริกันในปีนี้อีกด้วย ซึ่งเป็นการนำความพยายามทั้งหมดเจ็ดปีของ Angels Wings เพื่อเฉลิมฉลองรางวัลทุนการศึกษาประจำปี 2023 ในทั้งสองประเทศ

แม้ว่าพิธีดังกล่าวจะไม่ได้จัดขึ้นในสถานที่ แต่พิธีเสมือนจริงทางซูมจะจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ เยาวชนผู้ได้รับทุนและครอบครัวของพวกเขา ซึ่งพิธีนี้จะเริ่มเวลา 9:00 น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 นี้ 

ความคิดริเริ่มทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings Thai มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องนักเรียนไทย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ความต้องการทางการเงิน และความปรารถนาที่จะศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น 

ตั้งแต่ปี 2560 มูลนิธิ Angels Wings ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและความเป็นไปได้สำหรับ เยาวชนไทย ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเป็นค่าเล่าเรียน 4 ปี สำหรับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในเมืองหรือในชุมชน

ประธานมูลนิธิ คุณภรทิพย์ ปุ๋ย ไซมอน กล่าวว่า “ปุ๋ยรู้สึกยินดีที่ได้มอบโอกาสในการพัฒนาชีวิต ของนักเรียนเหล่านี้ รวมถึงครอบครัวของพวกเขา และท้ายที่สุดคือประเทศของพวกเขา ปุ๋ยรู้สึกมี แรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นที่จะพัฒนาการสนับสนุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราต่อเยาวชนรุ่นต่อไป  กระบวนการคัดเลือกไม่เคยง่าย แต่ปุ๋ยหวังว่าในแต่ละปี เราจะขยายเครือข่ายนักวิชาการไทยรุ่น ใหม่ที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง”

คุณภรทิพย์ ปุ๋ย ไซมอน ก่อตั้งมูลนิธิแองเจิลวิงส์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยมีภารกิจส่วนตัวในการเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ปัจจุบันมูลนิธิได้เติบโตเป็นองค์กรข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเยาวชนไทยจำนวนมาก วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมไม่เพียงเปิดประตูให้ นักเรียนไทยได้รับประสบการณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างเครือ ข่ายนักวิชาการไทยทั่วประเทศ ด้วยการสร้างชุมชนในหมู่นักวิชาการของเรา เรายังสร้างความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นให้พวกเขากลายเป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างที่ดีในชุมชนไทยในอนาคต


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *