ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30
ศึกษาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรป่าชายเลน

Green Share!

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 30 ลงพื้นที่ศึกษาโมเดลความสำเร็จของการใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามแนว 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจากทรัพยกรป่าชายเลนท้องถิ่น รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระ เอี่ยมสุนทร (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางวิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ ทิพยประกันภัย นางสาวปรารถนา มงคลธวัช (ที่ 4 จากขวา) วัฒนธรรมจังหวัดตราด นางพัสลินทร์ เศวตรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด   อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม (ขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด เมื่อเร็วๆนี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *