ททท.ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม เจาะทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว Tourism For All

Green Share!

นส. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในการปล่อยขบวนทัวร์อารยสถาปัตย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เพื่อสนับสนุนให้เข้าถึงประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มได้ โดยไม่มีขีดจำกัดทางกายภาพมาขวางกั้น ตามแนวคิด Tourism for All ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว ทั้งกลุ่มคนสูงอายุ ผู้พิการ ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีการใช้จ่ายสูง โดยส่วนใหญ่เดินทางเป็นครอบครัว มีผู้ติดตามเดินทางไปด้วย และเป็นกลุ่มที่สามารถตัดสินใจเดินทางได้เลย หากสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว มีอุปกรณ์หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการเข้าถึงของคนกลุ่มนี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *