ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จัดอบรมความรู้หมดหนี้มีออมให้แก่บุคลากร

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จัดอบรมหลักสูตร “หมดหนี้มีออม” ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ให้แก่บุคลากร บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โดยมี นิรันดร์ ภู่ทอง ผู้จัดการโรงงานศรีราชา บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ และเศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดการอบรม เมื่อ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมรวม 75 คนได้เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้และนำความรู้ไปวางแผนร่วมกับพี่เลี้ยงการเงิน เพื่อให้สามารถเก็บออม มีเงินเหลือใช้ สร้างความมั่นคงในชีวิตได้ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มี SET e-Learning 3 หลักสูตรใหม่ (1) รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง (2) ​เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง (3) แก้ปัญหาหนี้เสียยังไงดี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนฟรีมีวุฒิบัตร ได้ที่ www.set.or.th/elearning


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *