ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สอศ. ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการแก่บุคลากรอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เดินหน้าส่งเสริมทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษาในสังกัดภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “Train the Trainer : SET Junior Entrepreneur” เพื่อผลักดันให้ครูผู้สอนนำแนวคิดการทำธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงนำสื่อความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและเกิดทักษะที่ยั่งยืน โดยมี ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเปิดโครงการ เมื่อ 24-25 ก.ค. 2566 มีครูสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน จาก 34 วิทยาลัยทั่วประเทศ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *