มอบปุ๋ยบำรุงพืชจากการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการ “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี 2”

Green Share!

นายบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม พร้อมด้วยพันธมิตร มอบปุ๋ยบำรุงพืชจากการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการ “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี 2” จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) โดยมี นายปวัตร์  นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. นางสุพร  ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. นางพิชญดา รองเลขาธิการ กปร. นายศุภรัชต์   อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) วันก่อน


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *