การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงและชาวชุมชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

Green Share!

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารแปลง G และโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ เช่น โครงการเคหะชุมชนรามอินทรา โครงการเคหะชุมชนหัวยขวาง โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดนครนายก (พรหมณี1) โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 โครงการเคหะชุมชนจังหวัดชุมพร โครงการบ้านเอื้อทรจังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการเคหะชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เป็นต้น


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *