ทิพยประกันภัยห่วงใยผู้ประสบภัย ส่งทีมงานลงพื้นที่โกดังพลุระเบิด จ. นราธิวาส

Green Share!

ทิพยประกันภัยส่งทีมสินไหม พร้อมนำทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist ลงพื้นที่โกดังพลุดอกไม้ไฟระเบิดใน อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการมอบน้ำดื่ม ช่วยขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงมีการตั้งเต็นท์รับเรื่องประสานงานต่างๆ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเข้าเยี่ยมและตรวจสอบบ้านเรือนลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด สำหรับลูกค้าของทิพยประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง #ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *